Liv, bevægelse
og variation!

ARBEJDSMILJØ - VI HJÆLPER DIG MED AT GØRE DET LET

Skab et sundt og
sikkert kontorliv!

ARBEJDSMILJØ - VI HJÆLPER DIG MED AT GØRE DET LET

 

Vi bygger bro mellem
arbejdstager og arbejdsgiver!

ARBEJDSMILJØ - VI HJÆLPER DIG MED AT GØRE DET LET

 

BAR Kontor har revideret og givet sine faktaark nyt layout

BAR Kontors faktaark giver dig et hurtigt overblik over de arbejdsmiljøforhold, du skal være opmærksom på, når du arbejder på kontor.

26-01-2016
Læs mere

Ny vejledning om støj på kontoret

BAR Kontors vejledning om støj på kontoret retter sig mod alle kontortyper, men hovedvægten er lagt på kontorer med flere personer.

26-01-2016
Læs mere